آدرس

کرج، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان پنجم غربی، پلاک 58
کد پستی: 3165933313​

تلفن

36670371 (026)
دورنگار: 3399 - 33670370 (026)
رسیدگی و شکایات: 66906001 (021)